S h a n g h a i

         

         

Stara świątynia wtopiona w nowe miasto

Chiny 2006