most Ameryka-Europa

miejsce gdzie łączą się płyty tektoniczne - amerykańska i euroazjatycka

Islandia 2013

po amerykańskiej stronie świata

stoję pomiędzy kontynentami

po lewej Euroazja a po prawej Ameryka

spotkanie Europejczyków i Amerykanów

Islandia 2013