1324 kilometry w drodze

Islandia 2013

gotowi do drogi

pył wulkaniczny

mech grubości 10 cm

suszarnia ryb na świeżym powietrzu

Islandia 2013