Petra - skalne miasto

droga prowadząca do szczeliny-wąwozu As-Sik

przed wejściem do As-Sik

wąwóz As-Sik ma długość 1300 metrów

widok na skarbiec ze szczeliny As-Sik

skarbiec, najsłynniejsza budowla Petry

Sylwia ze strażnikiem skarbca

kawa rozpuszczalna w Petrze - innej nie było

z amerykańskim turystą samotnikiem

grobowce królewskie w Petrze

Jordania 2012