Kowno

Litwa 2015

nad Niemnem

ulica Wileńska

Zamek Kowieński

w tym miejscu rzeka Wilia łączy sie z Niemnem

Plac ratuszowy

Litwa 2015