Jelgava

Łotwa 2015

Jelgava to dawna stolica Księstwa Kurlandzkiego

pałac księcia Ernsta Johanna Birona zbudowany na wyspie Pilssali w 1772 r., obecnie Uniwersytet Rolniczy

unijne inwestycje

Łotwa 2015