FEZ

         

farbiarnia i garbarnia skór w fezkiej medynie

technologia z średniowiecza

przed wejściem do farbiarni

transport skór

Maroko 2011