Czarnobyl

Ukraina 2014

pierwszy z trzech punktów kontrolnych w zonie Czarnobyl

wjeżdżamy do Czarnobyla

miasteczko Czarnobyl nie jest w zupełności opuszczone, mieszkają w nim pracownicy budujący nowy sarkofag

opuszczone domy wzdłuż drogi pochłania las

w tym domu mieszka samotny mężczyzna z psem, który nigdy się stąd nie wyprowadził

nazwy miejscowości wysiedlonych po katastrofie

oryginalne napromieniowane do dzisiaj maszyny, biorące udział w akcji po katastrofie

pomnik ofiar akcji ratowniczej

przed wejściem do opuszczonego przedszkola

     

po lewej radiacja na wysokości ok 1,5 metra (normalna) , po prawej przy ziemi ok. 50 razy wyższa

pozostawione statki na rzece Prypeć

przed elektrownią Czarnobyl

Blok nr 4, który 26 kwietnia 1986 roku eksplodował. Była to największa katastrofa w dziejach elektrowni jądrowych. Doszło do przegrzania i częściowego stopienia rdzenia reaktora i chemicznego wybuchu wodoru powstałego w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego testu bezpieczeństwa systemu chłodzenia reaktora. Zostały rozerwane obudowa reaktora i budynek, w którym się mieścił. Z wnętrza reaktora wydostały się do atmosfery i otoczenia elektrowni radioaktywny pył grafitu oraz uranu.

nowy sarkofag w budowie - ma przykryć blok nr 4

po opuszczeniu zony trzeba przejść dwukrotnie kontrolę radiologiczną

bramki badające radiację samochodów

Ukraina 2014