w drodze

Ukraina 2014

opuszczamy Polskę - pod nami widoczny węzeł A1-S1

i za godzinę lądujemy w Kijowie-Żuliany

droga w kierunku Czarnobyla

ZIŁ wiecznie żywy

przystanek marszrutek

"morze kijowskie" - rezerwuar wody dla Kijowa

droga w kierunku Kijowa

przerwa za potrzebą

w stepie szerokim

kierunek Czarnobyl

pierwszy z trzech punktów kontrolnych w zonie Czarnobyl

Ukraina 2014