Williams, Arizona

USA 2017

miasteczko Williams położone jest przy historycznej drodze nr 66

USA 2017