Rzym

ogrody papieskie widziane z kopuły Bazyliki Św. Piotra

Pieta Michała Anioła

wnętrze Bazylik Św. Piotra

Jan Paweł II

Forum Romanum

Colosseum

fontanna di Trevi

Ołtarz Ojczyzny

odcisk stóp Jezusa w kościółku Quo Vadis Domine

wnętrze Bazylik Św. Jana na Lateranie

Włochy 2004