Al Ain

ZEA 2013

w tym hotelu nocowaliśmy

na ubogim parkingu

Fort Al Jahili

ZEA 2013